Πρόεδρος: Ζίχναλης Μάριος
Αντιπρόεδρος: Δημητρίου Αλέξανδρος
Γ. Γραμματέας: Χατζής Κων/νος
Ταμίας: Κοτέογλου Βασίλειος

Μέλη
Αλαμάνος Γεώργιος
Λέλης Κων/ος
Παπαδημητρίου Οδυσσέας
Πέγιος Γεώργιος
Στοΐλας Ιωάννης

Χορηγοί
Gatidis
χορηγοί επικοινωνίας