Παρόλο που το classic δεν είναι αγώνας,για να υπάρχει τάξη και ενδιαφέρον, συντάσσεται κάποιος κανονισμός, ο οποίος μπορεί να τροποποιηθεί, πάντοτε προς το καλύτερο.

Βασικές αρχές του κανονισμού είναι οι εξής:

 • Τα οχήματα να είναι κλασσικά ( τουλάχιστον 25 ετών)
 • Να είναι όσο γίνεται πιο αυθεντικά
 • Να πληρούν τους κανόνες του Κ.Ο.Κ.
 • Οι αναβάτες να μην παραβαίνουν τον Κ.Ο.Κ.
 • Ορίζονται κατηγορίες ανάλογα με το έτος κατασκευής και τον κυβισμό.

Η Λ.Α.Μ.Σ. αναλόγως των συμμετοχών των προηγούμενων ετών, προσπαθεί να ορίζει τις κατηγορίες ώστε να είναι όσο το δυνατόν ισάριθμες οι συμμετοχές. Έτσι φτάσαμε να έχουμε έξι κατηγορίες μοτοσυκλετών και πέντε κατηγορίες αυτοκινήτων.

Η διαδρομή χωρίζεται σε σκέλη. Κάθε σκέλος απαιτεί συγκεκριμένο χρόνο κάλυψης. Επίσης σε επιλεγμένα μυστικά σημεία, υπάρχουν κριτές για τον έλεγχο της σωστής πορείας και του χρόνου διέλευσης. Κάποια διαστήματα της διαδρομής πρέπει να διανυθούν με συγκεκριμένη και σταθερή ταχύτητα. Τα διαστήματα αυτά ονομάζονται “ειδικές διαδρομές”.

Στον τερματισμό συνυπολογίζονται όλα αυτά ( χρόνοι ειδικών διαδρομών, μέση ωριαία ταχύτητα) και ανακοινώνονται τα αποτελέσματα και η κατάταξη κάθε κατηγορίας.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνεται υπ'όψιν η παλαιότητα του οχήματος και η ηλικία του αναβάτη ή του οδηγού.

Σε κάθε κατηγορία απονέμονται 3 κύπελα. Στους υπόλοιπους απονέμονται μετάλια. Τέλος σε όλους τους συμμετέχοντες απονέμονται τιμητικά διπλώματα συμμετοχής.

Επίσης βραβεύονται:

 • ο μεγαλύτερος σε ηλικία αναβάτης ή οδηγός
 • ο νεότερος σε ηλικία αναβάτης ή οδηγός
 • η καλύτερη γυναικεία συμμετοχή
 • το παλαιότερο όχημα
 • η συμμετοχή από το πιο μακρινό μέρος της Ελλάδας
 • το καλύτερο πλήρωμα
Χορηγοί
χορηγοί επικοινωνίας