Στις 22 Νοεμβρίου 2015 στον Λευκώνα Σερρών

Στις 11:00 στο ξενοδοχείο Siris

Ειδικός κανονισμός

Δελτίο πληροφοριών

Αποτελέσματα

Άρθρο αγώνα

Χορηγοί
χορηγοί επικοινωνίας