Τελευταία Νέα
Το Δ.Σ. της ΛΑΜΣ ανακοινώνει την ημερομηνία των εκλογών της,
στiς 26 Απριλίου 2021 και ώρα 20:00 ημέρα Δευτέρα στα γραφεία της λέσχης.
Παρακαλούμε τα μέλη της να τακτοποιήσουν της ετήσιες συνδρομές έως το 2020
Με κατάθεση στην τράπεζα Πειραιώς έως 15 Μαρτίου 2021 και τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της ΛΑΜΣ
(ετήσια συνδρομή 15€) ο λογαριασμός της Τράπεζας Πειραιώς είναι
GR48 0172 2570 0052 5707 0356 375 (52 5707 0356 375)
ΠΡΟΣΟΧΗ όποιοι δεν θα είναι οικονομικά τακτοποιημένοι και για το 2020,
έως της 15 Μαρτίου 2021 δεν θα έχουν δικαίωμα ψήφου σε αυτές της εκλογές
Στης 22 Μαρτίου 2021 θα δημοσιευθεί η κατάσταση με αυτούς που θα έχουν δικαίωμα ψήφου.
Παράκληση στην κατάθεση να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός, καθώς επίσης ΣΥΝΔΡΟΜΗ
Χορηγοί
χορηγοί επικοινωνίας