Πρόεδρος: Ζίχναλης Μάριος
Αντιπρόεδρος: Δημητρίου Αλέξανδρος
Γ. Γραμματέας: Χατζής Κων/νος
Ταμίας: Κοτέογλου Βασίλειος

Μέλη
Αλαμάνος Γεώργιος
Παπαδημητρίου Οδυσσέας

Χορηγοί
χορηγοί επικοινωνίας