Πρόεδρος: Ζίχναλης Μάριος
Αντιπρόεδρος: Θεοχαράκης Πασχάλης
Γ. Γραμματέας: Χατζής Κων/νος
Ταμίας: Πετρακίδης Γεώργιος

Μέλη
Αβδελας Απόστολος
Αλαμάνος Γεώργιος
Ευγενίδης Γεώργιος
Παπαδημητρίου Οδυσσέας
Φωτιάδης Χρυσοβαλάντης

 

Χορηγοί
χορηγοί επικοινωνίας